The Spatial Distribution and Driving Factors of Carbon Storage in the Grassland Ecosystems of the Northern Tibetan Plateau
HUANGQING Dongzhi, CHEN Xueying, SHI Mingming, YANG Liusheng, OU Baoxi, YAN Duiming, WANG Baolong, GUO Xiaodong, LI Zeyu, SHI Peili
Journal of Resources and Ecology . 2023, (5): 893 -902 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.001