Dataset of Inland Waters Nitrogen Deposition in China (1990s-2010s)
LI Zhaoxi, ZHOU Feng, MIAO Chiyuan, SHI Kun, GAO Yang
Journal of Resources and Ecology . 2023, (3): 675 -680 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2023.03.021