A sketch map of low-carbon economic development in China
LIU Wei-dong, ZHANG Lei, WANG Li-mao, ZHAO Jian-an, TANG Zhi-peng, GAO Bo-yang, YU Jin-yan
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2010, (5): 778 -788 .  DOI: 10.11821/yj2010050002