A Spatial Analysis of Urban Color Harmony in Five Global Metropolises
CHEN Naige, XU Xiaofan, TAN Minghong, WANG Xianming
Journal of Resources and Ecology . 2022, (2): 238 -246 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2022.02.007