Leaf Longevity in a Timberline Tree Species Juniperus saltuaria in the Sergymla Mountains, Southeastern Tibet
ZHANG Lin, YANG Liu, GUO Ying, SHEN Wei, CUI Guangshuai
Journal of Resources and Ecology . 2022, (1): 34 -40 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.004