Alpine Grassland Aboveground Biomass and Theoretical Livestock Carrying Capacity on the Tibetan Plateau
ZHANG Xianzhou, LI Meng, WU Jianshuang, HE Yongtao, NIU Ben
Journal of Resources and Ecology . 2022, (1): 129 -141 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.015