Analysis of the Spatio-temporal Changes in Acid Rain and Their Causes in China (1998-2018)
CHEN Xuan, SHAN Xiaoran, SHI Zhaoji, ZHANG Jiaen, QIN Zhong, XIANG Huimin, WEI Hui
Journal of Resources and Ecology . 2021, (5): 593 -599 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2021.05.002