The Bowen Ratio of an Alpine Grassland in Three-River Headwaters, Qinghai-Tibet Plateau, from 2001 to 2018
ZHAO Xuanlan, WANG Junbang, YE Hui, MUHAMMAD Amir, WANG Shaoqiang
Journal of Resources and Ecology . 2021, (3): 305 -318 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.001