Functional Transformation of Rural Homesteads: A Field Survey of Poyang County, Jiangxi Province, China
TU Xiaosong, SUN Qiurong, XU Guoliang, WU Xiaofang
Journal of Resources and Ecology . 2021, (2): 214 -224 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2021.02.008