Residents’ Perception of the Recreational Value of Forest Parks: A Case Study in Shanghai, China
ZHANG Kaixuan, WANG Xiaoling, SHI Jiaying, ZHANG Xijin, ZHU Qichong
Journal of Resources and Ecology . 2020, (4): 425 -434 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2020.04.011