Changes in China’s Grain Production Pattern and the Effects of Urbanization and Dietary Structure
LU Chunxia, LIU Aimin, XIAO Yu, LIU Xiaojie, XIE Gaodi, CHENG Shengkui
Journal of Resources and Ecology . 2020, (4): 358 -365 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2020.04.004