Multifunctionality and Thresholds of Alpine Grassland on the Tibetan Plateau
SONG Minghua, LI Meng, HUO Jiajuan, WU Liang, ZHANG Xianzhou
Journal of Resources and Ecology . 2020, (3): 263 -271 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764X.2020.03.003