The Current Status, Problems and Prospects of Researches on the Carrying Capacities of Ecological Environment in China
LI Jianlong, LU Xiaofei, ZHANG Jingjing, MOU Linyun, ZHEN Lin, XU Zengrang, ZHOU Weihong
Journal of Resources and Ecology . 2019, (6): 605 -613 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764X.2019.06.005