Review of Methods to Quantify Trade-offs among Ecosystem Services and Future Model Developments
WU Baiqiu,WANG Junbang,QI Shuhua,WANG Shaoqiang,LI Yingnian
Journal of Resources and Ecology . 2019, (2): 225 -233 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764X.2019.02.013