Analysis of the Water Environmental Capacity of Zhongba-Nyingchi Section of the Yarlung Tsangpo River
ZHAO Xiang, LIU Zhaofei, WANG Rui, YAO Zhijun
Journal of Resources and Ecology . 2018, (6): 690 -699 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2018.06.012