Estimation of Daily Vapor Pressure Deficit Using MODIS Potential Evapotranspiration on the Tibetan Plateau
SHEN Zhenxi, SUN Wei, LI Shaowei, ZHANG Haorui, FU Gang, YU Chengqun, ZHANG Guangyu
Journal of Resources and Ecology . 2018, (5): 538 -544 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2018.05.011