Planning Method of Non-Development Zone in Southern Jiangyin
QIN Xianhong, GONG Zhidong, SUN Haohao
Journal of Resources and Ecology . 2017, (6): 635 -640 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.06.010