Livestock Dynamic Responses to Climate Change in Alpine Grasslands on the Northern Tibetan Plateau: Forage Consumption and Time-lag Effects
FENG Yunfei, ZHANG Xianzhou, SHI Peili, FU Gang, ZHANG Yangjian, ZHAO Guangshuai, ZENG Chaoxu, ZHANG Jing
Journal of Resources and Ecology . 2017, (1): 88 -96 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.01.011