A National Accounting Framework for the Petroleum Cycle: A Case Study of China
LIU Xiaojie, LIU Litao, CHENG Shengkui, SHEN Lei, LU Chunxia
Journal of Resources and Ecology . 2016, (5): 386 -396 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2016.05.009