The Status and Achievements of Green Mines and Mining Ethics in China
SHEN Lei, KONG Hanxiao, WANG Jian, HUANG Xu, HU Ke
Journal of Resources and Ecology . 2016, (5): 317 -322 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2016.05.001