Ecological Functions of PV Power Plants in the Desert and Gobi
CHANG Zhaofeng, LIU Shizeng, ZHU Shujuan, HAN Fugui, ZHONG Shennian, DUAN Xiaofeng
Journal of Resources and Ecology . 2016, (2): 130 -136 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.008