A Brief Introduction to Chinese Ecosystem Research Network (CERN)
LI Shenggong, YU Guirui, YU Xiubo, HE Honglin, GUO Xuebing
Journal of Resources and Ecology . 2015, (3): 192 -196 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.03.009