Farmland Marginalization and Policy Implications in Mountainous Areas: A Case Study of Renhuai City, Guizhou
ZHAO Yuluan, ZHANG Meng, LI Xiubin, DONG Shunzhou, HUANG Dengke
Journal of Resources and Ecology . 2016, (1): 61 -67 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2016.01.008