Resources, Environment and Economic Patterns and Key Scientific Issues of the Silk Road Economic Belt
DONG Suocheng, LI Zehong, LI Yu, SHI Guangyi, YU Huilu, WANG Juanle, LI Jun, MAO Qiliang, HUANG Yongbin
Journal of Resources and Ecology . 2015, (2): 65 -72 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.02.001