Benefit-Sharing Mechanism of Hydropower Development:Nujiang Prefecture in Yunnan
FAN Jie, HAN Zhenghai, SHENG Kerong, SUN Wei
Journal of Resources and Ecology . 2013, (4): 361 -368 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.009