A Review of Farmland Fragmentation in China
LU Xiao, HUANG Xianjin, ZHONG Taiyang, ZHAO Yuntai, LI Yi
Journal of Resources and Ecology . 2013, (4): 344 -352 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.007