Aesthetic Perception of Residential Landscapes in Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Yunnan Province
FAN Jie, HU Wangshu, CHEN Dong, SUN Wei
Journal of Resources and Ecology . 2013, (2): 157 -164 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2013.02.008