Fluorescence Properties of Submerged Macrophytes in Nanjishan Wetland, Southern Poyang Lake
JIAN Minfei, WANG Sichen, YU Houping, LI Lingyu, JIAN Meifeng, YU Guanjun
Journal of Resources and Ecology . 2015, (1): 52 -59 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.01.007