An Analysis on the Ecological Value and Contribution of Agriculture in Tianjin City
GONG Qianwen, MU Xiangli, WANG Limao, ZHOU Hong, GU Shuzhong
Journal of Resources and Ecology . 2014, (2): 171 -178 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2014.02.010