Causes and Restoration of Degraded Alpine Grassland in Northern Tibet
WANG Jingsheng, ZHANG Xianzhou, CHEN Baoxiong, SHI Peili, ZHANG Junlong, SHEN Zhenxi, TAO Jian, WU Jianshuang
Journal of Resources and Ecology . 2013, (1): 43 -49 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2013.01.006