Water Shortage Risk Assessment in the Haihe River Basin, China
ZHANG Shifeng, MENG Xiujing, HUA Dong, CHEN Junxu, LI Jiuyi, ZHANG Yongyong, XIA Jun
Journal of Resources and Ecology . 2011, (4): 362 -369 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.04.010