Stakeholder Perceptions of Changing Ecosystem Services Consumption in the Jinghe Watershed: A Household Survey and PRA
CAO Xiaochang, ZHEN Lin, YANG Li, LONG Xin, DU Bingzhen, WEI Yunjie,, LI Fen
Journal of Resources and Ecology . 2011, (4): 345 -352 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.04.008