A Study of Kumtag Desert: Progresses and Achievements
WANG Feng, CHU Jianmin, WANG Xuequan, CUI Xianghui, WU Bo, YANG Wenbin, LU Qi
Journal of Resources and Ecology . 2011, (3): 193 -201 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.03.001