Geographic Distribution of Avirulence Genes in Rice Blast Fungus in Yunnan Province, China
LI Jinbin, YANG Jing, LIU Lin, HE Hanming, HE Xiahong, ZHU Youyong, LI Cheng-yun
Journal of Resources and Ecology . 2011, (2): 181 -185 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.012