Comparison of Agronomic Traits between Rice Landraces and Modern Varieties at Different Altitudes in the Paddy Fields of Yuanyang Terrace,Yunnan Province
HE Xiahong, SUN Yan, GAO Dong, WEI Fugang, PAN Lei, GUO Cunwu, MAO Ruzhi, XIE Yong, LI Chengyun, ZHU Youyong
Journal of Resources and Ecology . 2011, (1): 46 -50 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.01.007