Variation of Soil Labile Organic Carbon Pools along an Elevational Gradient in the Wuyi Mountains, China
XU Xia, CHENG Xiao-Li, ZHOU Yan, LUO Yi-Qi, RUAN Hong-Hua, WANG Jia-She
Journal of Resources and Ecology . 2010, (4): 368 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.04.010