Assessing the Multifunctionalities of Land Use in China
XIE Gao-Di, ZHEN Lin, ZHANG Cai-Xia, DENG Xiang-Zheng, Hannes Jochen KOENIG, Karen TSCHERNING, Katharina HELMING
Journal of Resources and Ecology . 2010, (4): 311 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.04.003