A Distributed Time-Variant Gain Hydrological Model Based on Remote Sensing
YE Ai-Zhong, DUAN Qing-Yun, ZENG Hong-Juan, LI Lin, WANG Cai-Yun
Journal of Resources and Ecology . 2010, (3): 222 -230 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.03.005