Evaluation of TRMM 3B42 Precipitation Product Using Rain Gauge Data in Meichuan Watershed, Poyang Lake Basin, China
LIU Junzhi, ZHU A-Xing, DUAN Zheng
Journal of Resources and Ecology . 2012, (4): 359 -366 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.009