A Health Evaluation Method for Mountainous River Systems
WANG Li-Ping, ZHENG Jiang-Tao, ZHOU Ting, ZHOU Xiao-Wei
Journal of Resources and Ecology . 2010, (3): 216 -221 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.03.004