Desertification and Its Mitigation Strategy in China
WANG Guoqian, WANG Xuequan, WU Bo, LU Qi
Journal of Resources and Ecology . 2012, (2): 97 -104 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.02.001