Can China Realize CO2 Mitigation Target toward 2020?
SHI Min-Jun, LI Na, ZHOU Cheng-Lv, YUAN Yong-Na, MA Guo-Xia
Journal of Resources and Ecology . 2010, (2): 145 -154 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.02.006