Resources Flow and Its Environmental Impacts
CHENG Shengkui, XU Zengrang, SU Yun, LIU Xiaojie, SHEN Lei, XIE Gaodi, ZHEN Lin, LI Xiaojuan, LONG Xin
Journal of Resources and Ecology . 2010, (1): 15 -24 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.002